Free Rider

Opis

Kreiraj stazu koju treba da prođes i izaberi vozilo za to. Alati su sa leve i desne strane kvadrata u kom je igrica ispod. Kad završiš sa crtanjem staze pritisni ENTER za početak vožnje, Z je okret. "Nacrtanu" stazu u meniju desno možeš i sačuvati pa ponovo upotrebiti posle!

Vaše staze za igru Free Rider možete pisati na forumu.

Slične igre kao Free Rider

Naše preporuke

Komentari na igru

najbolja stunt mapa ikad!
11. prosinac 2016
u387717
u387717
-1i,1i,1i,1i 1j,1h,6i,1h 80,-40,76,-3e 76,-3e,6p,-2i 6p,-2i,6n,-1l 6n,-1l,6p,-q 6p,-q,7k,-s 6i,1h,a1,13 ab,-46,90,-4b 90,-4b,80,-40 bl,-3b,ab,-46 a1,13,bd,9 c8,-29,bl,-3b c8,-14,c8,-29 bd,9,c8,-14 #7d,-34 71,-21 70,-1c 95,-3s 87,-3m 8s,-1t 9a,-10 98,-q 90,v 8m,3 af,-3f 9q,-2m ai,-25 ai,-1i a3,-o 9v,f bn,-1n b8,-2r bl,-i b0,-c
22. prosinac 2015
u387717
u387717
-2v,-5u,-51,-1k -51,-1k,-3k,44 -3k,44,2l,48 2m,-65,-2v,-5u -1i,1i,1i,1i 6a,-4p,2l,-63 1i,1i,6g,e 2l,48,6s,3r 77,-3i,6a,-4p 7d,-1v,77,-3i 6g,e,7d,-1v 6s,3r,6s,2k #
21. prosinac 2015
ovaj moj probajte igre123f
15. studeni 2014
ova moja mapa coll mapa superposušje
07. studeni 2014
neka nitko ne broba ovu moju mapu -1i,1i,1i3gadero
06. studeni 2014
moja naj draža mapa ova -1i,1i,1i3gadero
04. studeni 2014
a ovaj moj probjte -1i,1i,1i3gadero
04. studeni 2014
di cu ljudi
03. studeni 2014
ko nije uspio neka proba moj 3?8gedx52*jhfr
03. studeni 2014
u321607
u321607
Ah još uvijek igram ovaj prvi dio.
05. srpanj 2014
u121052
u121052
-1i,1i,1i,1i 1i,1i,5d,1i 5d,1i,8c,-1c 8c,-1c,aj,1c aj,1c,d3,-1g d3,-1g,f3,16 f3,16,ho,-1h ho,-1h,k5,15 k5,15,nq,-1q pg,-1r,sj,v sj,v,v8,-29 v8,-29,11b,u 11b,u,13b,13 13b,13,13n,n 13n,n,13v,17 13v,17,1
06. lipanj 2014
-1i,1i,1i,1i 1i,1i,a8,1l a8,1l,g6,4 g6,4,lm,1i lm,1i,ql,-7 ql,-7,vr,1o vr,1o,171,-6 171,-6,1cv,-27 1ep,-1q,1md,1d 1md,1d,1s6,1e 1s6,1e,1s6,20 1sl,21,1sm,1g 1sm,1g,1t5,1h 1s6,20,1sl,21 1t5,1h,1t3,1s 1tp,1u,1tq,1f 1tq,1f,1ug,1f 1t3,1s,1tp,1u 1ug,1f,1ug,1r 1v1,1q,1v1,1d 1v0,1c,26v,1f 1ug,1r,1v1,1q 26v,1f,272,-22 #g8,-2 jf,a qq,-b vt,g 1dk,-2t 1f1,-2d 1g6,-1s 1hl,-1m 1st,1a 1ru,u 1u1,1a 1vf,12

Poboljšano jer je onom falilo zvjezdica
02. svibanj 2014
Ko predje svaka mu čast. Moja mapa

-1i,1i,1i,1i 1i,1i,a8,1l a8,1l,g6,4 g6,4,lm,1i lm,1i,ql,-7 ql,-7,vr,1o vr,1o,171,-6 171,-6,1cv,-27 1ep,-1q,1md,1d 1md,1d,1s6,1e 1s6,1e,1s6,20 1sl,21,1sm,1g 1sm,1g,1t5,1h 1s6,20,1sl,21 1t5,1h,1t3,1s 1tp,1u,1tq,1f 1tq,1f,1ug,1f 1t3,1s,1tp,1u 1ug,1f,1ug,1r 1v1,1q,1v1,1d 1v0,1c,26v,1f 1ug,1r,1v1,1q 26v,1f,272,-22 #
02. svibanj 2014
u311685
u311685
-1i,1i,1i,1i 1i,1i,5v,1k 5v,1k,81,1k 81,1k,af,16 af,16,c4,-10 c4,-10,dq,-30 d8,-e,c4,16 gd,1t,bd,1r do,-2v,hf,1o dv,19,du,-1g el,-9,g1,1k hc,1m,mn,1r mn,1r,o4,s o4,s,p9,q ta,-3m,p4,-27 p9,q,u9,t q3,3e,ul,3e uu,-1f,ta,-3m ur,p,uu,-1f u9,t,ur,p #tu,f
08. travanj 2014
ovo dvoje su pola pola,donji je prva polovica
19. ožujak 2014
2b6,e3,2c0,f5 2dh,dk,2ec,en 2ec,ep,2hr,fv 2hr,fv,2nb,ef 2m4,iv,328,j5 328,j5,364,lu 332,jp,33b,jl 33b,jl,33b,k1 33b,k1,33t,jv 33t,jv,33t,kf 33t,kf,348,ka 348,ka,34d,kl 34d,kl,34n,kl 34n,kl,34s,kr 34s,kr,353,kv 353,kv,359,l7 359,l7,35e,l6 364,lu,3j0,hr 35e,l6,35n,lb 35n,lb,35o,lh 35o,lh,360,lh 35r,lg,36h,m1 3j0,hq,3pa,hm 3pe,ho,3s2,k3 3s2,k3,3sd,jv 3sd,jv,3t5,jt 3t5,jt,3td,ka 3td,ka,3tc,jv 3tc,jv,3tr,ju 3tr,ju,3u2,k3 3u2,k3,3uc,k3 3uc,k3,3uh,jt 3uh,jt,3uo,k0 3uo,k0,3v5,js
19. ožujak 2014
-2m,1a,1v,1b 1v,1b,6j,2k 6g,2i,d7,1l d7,1l,fc,3q e0,2n,hr,2n hr,36,i5,46 ie,3b,ie,4f j2,3d,io,4g j4,30,nl,36 ja,3o,jg,4o nj,32,q4,2d o1,30,ou,3n qi,2d,r5,3k qb,2c,qq,2b rm,2e,ra,3r r2,2c,rv,2c sc,2d,uf,3c uh,3d,v3,5b v3,5b,11g,84 11g,84,14t,88 15c,8c,16g,8e 15n,8e,161,9h 17h,8i,168,9j 16d,8d,16s,8c 17c,8g,1b2,ai 1b1,ak,1kg,ar 1k2,bi,1l2,ar 1l2,ar,1lc,b5 1lc,b5,1lq,aq 1ln,bi,1ml,fv 1ml,fv,1vv,g8 1vs,g6,29b,ek 299,ei,29l,f9 29f,eu,2b6,e3 2bb,ea,2dm,di
19. ožujak 2014
-18 1i 18 1i,o 1f 15 19,-19 14 -17 19,-15 19 -10 18,-10 19 -10 1c,-13 v -10 11,-m 18 -s 18,b 15 e 15,f 37 k 3a,2m 4p 2t 4p,l 6n t
28. veljača 2014
Luka Tomašić
Luka Tomašić
-pl,9l,-11t,8n -11t,8n,-125,8n -mf,3c,-pq,9s -no,5t,-o6,5t -o3,6h,-og,6c -li,v,-lv,11 -im,-6b,-mf,3c -lo,21,-mc,22 -le,b,-lr,9 -go,-50,-hk,-69 -hk,-69,-im,-6b -el,-4p,-go,-50 -dg,-3i,-el,-4p -c4,-3e,-dg,-3i -b6,-26,-c4,-3e -9a,-25,-b6,-26 -7v,-n,-9a,-25 -6g,-o,-7v,-n -5d,7,-6g,-o -30,a,-5d,7 -1e,1g,-30,a -1i,1i,1i,1i 1i,1i,5a,1q #-11m,7d -102,7k -uv,7n -uq,92 -tg,7m -re,8v -qr,8o -rs,82
26. veljača 2014
Luka Tomašić
Luka Tomašić
-1i,1i,1i,1i #
26. veljača 2014
sta vi pisete ova slova i brojeve?
03. veljača 2014
-1i,1i,1i,1i 1i,1h,6d,3t 6e,3s,9c,1s 9k,1r,9a,1s 9f,1r,ii,1q ig,1p,pv,6e lc,1r,ii,1r lb,1q,lc,3e lc,3d,lc,3j pt,6e,15m,6b 1a3,2l,133,6a 15n,6c,1g0,3n 15p,6b,15i,6b 1a2,2l,1g0,3m 1g1,3o,1me,85 1me,85,21o,7o #4s,2b 7q,1q ah,n dq,s h4,q k9,j oa,27 rk,4s vq,4s 111,5b 12k,51 15i,3o 18e,23 1ah,1l 1dr,26 1f0,2m 1he,39 1js,5e 1o2,79 1qd,6s
14. prosinac 2013
-1i,1i,1i,1i 1i,1i,78,14 78,14,a7,4d a7,4d,at,5c at,5c,cc,70 fl,5i,k7,6f k5,6a,oi,7t oi,7t,sb,b4 s6,b7,12m,br 12j,bp,12m,bl 13o,km,1gl,kf 1dj,td,1pp,tf 1pp,tf,21f,tp 1vd,tm,1vj,tj 26t,1ci,2jk,1ca 2jk,1ca,309,1cd 2tt,1c6,2u3,1c5 32o,1lu,39k,1ir 39k,1ir,3go,1fs 3go,1fs,3tt,1q0 3tr,1pr,432,1rf 432,1rf,44c,1q7 44c,1q7,460,1ru 460,1ru,488,1rv #a6,1i h6,4q lp,5g o5,6f 118,au 1b7,jm 1e3,jp 1m8,sc 1m8,sc 1nq,sk 1n8,sd 1ph,su 1om,sq 1t3,11a 2dm,18p 2dm,18p 2fa,1bc 3gm,1dm 3tu,1nh 44t,1p3
12. prosinac 2013
u281214
u281214
-1i,1i,1i,1i 1i,1i,99,-r 99,-r,hg,-12 hg,-12,ji,-2c ji,-2c,ru,-24 ru,-24,15h,4c 1ce,a,160,6 15h,4c,1cf,49 1cf,49,1ce,a #4d,-1 cc,-1b i7,-24 kv,-32 of,-31 vs,-f 12g,1f 18i,3s 19b,3p 1ag,3o
25. studeni 2013
Ako želiš igru komentirati, učlani se ili prijavi.
prosječna ocjena 3.75
588 glasova