Sancho
**Sancho**
@Sancho

Slike

  • Ne gubi vrijeme na onog ko ne želi da ga provodi sa tobom!!!
  • Sve moje si ti - Jedina moja
  • Ponekad,  potreban mi je neko ko će me uzeti za ruku i reći mi da će sve biti u redu, i da me uvjeri da ima mnogo stvari koje treba uraditi i malo stvari za koje treba brinuti. Ova potrebe nije sinonim za slabost, već predstavlja smjelost nekoga ko cijeni malo podrške i udobnosti kada je to potrebno.
  • Moje je more, moj je brod, moje su oluje, vjetrovi i kiše..........
  • A ja sam otišao bez riječi, ćuteći ........
  • Oo, Manituu!