sasaoo

sasaoo

O meni

sasa
muški
108 godina

Komentari (16)

 • Marin35

  02. siječanj 2011 20:21
  jvndfiy klvbslifvydfhsdk vhbfjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a a a a a dgrdtjhdg hbgh a a a a
 • joeyfoodreview

  23. rujan 2010 18:40
  ti si napisao ono da ce mi porodicu pojest zombi?mos mislit...
 • FuLLCooL

  29. kolovoz 2010 11:11
  cool slika KRASIC 4EVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Marin35

  24. srpanj 2010 23:23
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII......................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Marin35

  24. srpanj 2010 23:22
  zezam se
 • Marin35

  24. srpanj 2010 23:21
  ovo sam ja napravio _____________________________________85__________________8__________________________________________ ______________________________________68__________________8_________________________________________ _______________________________________188_________________8________________________________________ ________________________________________188_________________8_______________________________________ __________________________________________881_______________18______________________________________ __________________________________________1886_______________68_____________________________________ ___________________________________________1886_______________88____________________________________ ____________________________________________5886______________186___________________________________ _____________________________________________8881______________881__________________________________ _____________________________________________1888______________188__________________________________ ______________________________________________8888______________886_________________________________ ______________________________________________1888______________688_________________________________ _________________________1_____________________8886______________888________________________________ _________________6_______61____________________5888______________888________________________________ __________________8_______8______11____________18881_____________8681_______________________________ __________________55______68______5_____________8888_____________6888_______________________________ ____________1______86______88_____8_____________5888_____________8888_______________________________ ____________8_______88_____188____8_____________88888____________1888_______________________________ ____________68______5886____8881__88____________88888____________88881______________________________ _____________88______68886___8885_688___________888888____________8881______________________________ ______15_____888______8888885_888_1888__________5688881__________88881______________________________ _______86____1888______88888888886_88888________8888888___________8881______________________________ ________85____88881_____6888888888_68888885_____58888888________688881______________________________ ________881____888881_____888888885_888888886___188888888_________8881______________________________ ________888____18888886____88888888_1888888888___888888886_____188888_______________________________ ________6881____68888888888168888888_68888888881___18888886____1_8888_______________________________ ________8886_____68888888888888888888_8888888888__8888888888__5888888_______________________________ ________8886______68888888888888888886_8888868888_888888888885_188888_______________________________ ________8881___6___58888888888888888888_6888_888855888888888888__8885_______________________________ _______6888_____8____8888888888888888888_188_88888__561__6888888___1________________________________ _______8881______85___6888888888888888888888_688888888888888888888861_______________________________ ______6886_____1__881___68888888888858888886_88888888888888888888888881___1_________________________ ______888______1___88881_188888888888518888__88888888888888888888888888888__________________________ _____1888____11_51___888888888888888886__588688888888888888888888888888888__________________________ _____18885___881_58____688888888888888881____88888888888888688888888888888__________________________ ______88888688885__88_____58888888888888885_____5888888888881188888888888886886_____________________ ______888888888888__58861_____1888888888861888____88888__88888888888888888881_______________________ ____5__6888888888885__58888888616888888886__88881__8888888888888885888888888________________________ _11__81__5888888888886__588888888888888888__688881__88888888116888_888888888________________________ __18__85__68888888888888___688888888888888___6888___8888888_1___8888888888881_______________________ ___88_688588888888888888886___18888888888881________5888888881__8888888888888881____________________ ___18_1888888888888888888888888___8888888888881_____888888888___58888888888881______________________ ____86_588888888888888888888888885__888888888888885_888888888___8888888888888_______________________ ____881__58888888888888888888881888___68888888888888888888888___8888888888888886____________________ ____8886___88888888888888888888111______8888888116888888888888___8888888888886______________________ ____888888888888888888888888888816_______8888881___188888888886__188888888886_______________________ ____58888888888888888888888888888_16______1888881____888888888886__1888888881_______________________ _____1888888888888881888888888881___881____188888____888888888888888888888881_______________________ __18____88888888888861__1__58888_____888861__1111_18888888888888888888888888________________________ ___58____88888888888888888888651_______8888888888888888888888888888888888888________________________ ____886588888888888888888888888__________88888888888888888888888888888888888________________________ ____888888888888888888888888886______8_____18888888888888___88888888888881__________________________ _____88888888888888888888888881_______8__________11___168___5888888888888_681_______________________ _______58888888888888888888888________68_______18888__886____8888888888888888_______________________ ______166588888888888888888888_________81______18888__185____18888888888888_________________________ ____58888888888888888886___158_________885_____18888___85_____8888888888888588______________________ ____8888888888888885__18888888__________8885__1888881__88______88888888888888_______________________ ____88888888888888888888888888___________188888888881__681____518888888888888_8_____________________ ____18888888888888888888888888______________1888888811_886__166168888888888888885___________________ _____58888888888888888888888881_______________1888881_8886_______688888888888888881_________________ ______8861888888888888888888885________8_______68888__6881___888818888888888888888__________________ ______886_888888888888888888888_________65_____18888__6888_1____11_68886__6888886___________________ ___66688__688888888888888881__11_________88____58888__65888_1861__1118888888888_____________________ __________88888888888651__688888_________5881_58888_____88888_5888888_88888886______________________ _________588888888888888888888881_________588888888___1_5_88881_168885_16886________________________ ________8888888888888888888888888_______88__8888885__11___18888_____________________________________ _______888888888888888888888888888________86__18888568____188888_____5885___________________________ _______8888888888888888888888888886________88888888881_____888888888888888__________________________ _______888855888888888888888888881_5_______1888888888___5__65_1888888888886_________________________ ________888__88888888888888888__18885________18888888688______8888888888888_________________________ _________88_188888888888____5888888888_______8888888881______688888888__185_________________________ __________88__1888888888888888888888888_____5__886111_______188888___88__81_________________________ _______11__81___1888888888888888888881_81______8____________8888886______86_________________________ _____6___5888___1888888888888888881_188888_____1____________585_18885_____88________________________ ____________888888888888888888881_688888888__________________58__1888885____________________________ ____________8_8888888888888881__8888888888881__________________1__6888888___________________________ ___________11_____68888888888888888888888881_8_____________________8888888__________________________ ___________1______688888888888888888888881_18888___________________181__185_________________________ __________________8888888888888888888888_888888885___________________6___88_________________________ _________________8888888888888888888886_88888888888_______________________86________________________ ________________188888888888888888886_688888888888_68______________________81_______________________ ________________1888881__888888888888888888888881_88886_____________________58______________________ ___________1_____88881____888888888888888888888_888888881_____________________181___________________ ____________8____18881____88888888888888888888_88888888881__________________________________________ _____________81___1888___6888888888888888888818888888886_886________________________________________ ______________88811_6881_88888888888888888888888888888_5888881______________________________________ _______________188885_888_55_______8888888888888888885588888888_____________________________________ ___________________165__886_________58888888888888885_88888888881___________________________________ _________________________188__1_____188888888888888518888888881_881_________________________________ ___________________________88___88588888888888888888888888886_888888________________________________ ____________________________88____58888888888888888888888888_88888888_______________________________ _____________________________81__________888888888888888888_6888888888______________________________ _____________________________81___________68888888888888888888888885_188____________________________ _____________________________8____________1888888888888888888888886_88888___________________________ ____________________________8_______68866888881__88888888888888888_88888881_________________________ __________________________11_______8888888888____8888888888888886_888888881_________________________ ___________________________________888__________888888888888888888888886_5881_______________________ _____________________585____________88________1111__1688888888888888888_888881______________________ ______________________186____________58__________1____8888888888888886_88888881_____________________ _______________________88__________6______________85188888888888888888888888888_____________________ _______________________88__11_________851_1151______588888888888888888888885_588____________________ _______________________885__86___________588888881____68888888888888888888_188888___________________ __________________1__6_8881__888888886__16_8888888___88888888888888888888888888886__________________ __________________8__8_1888888888888888888888888888_188888888888888888888888888888__________________ ___________111____88886_18888888888888888888888888881888____888888888888888888____1_________________ _________1_168881_8888885888888888888888888888888888888______8888888888888885_88888_________________ ______________888888888888888888888888888888888888888886__18888888888888888888888886________________ ______________18888888888888888888888888888888888888888885_1888888888888888888888888________________ _______________6888888888888888888888888888888888888888888886_5888888888888888888561________________ ____________51__18888886_88888888888888888888888888888888888888__68888888888881_68888_______________ _______568888888888888888_888888888888888888888888888888888881_8__8888888888888888888_______________ _________18888888888888886_888861______________16888888888881888888888888888888888888____5__________ ____________888888888888116_________________________8888888818888888888888888888888885___6__________ __________888888888888881_88___________________________58886688885888888888888881_5111___55_________ _________1888888888888888__88____________________________1888888__18888888888886888888___81_________ _______1888888888888888886_688_____11______________________18885___8888888888888888888___8__________ ___________8888888888888888888688___8___________________1____186__18888888888888888888__68__________ ____________18888888888888888888____8____________________8___581_88888888888888885_168__581_________ ______________888888888888888888___58_____________________88886___58888888888888888886___88_________ ________________88888888888888888__88__________16___________1______1888888888888888888____885_______ _________________588888888888888888881_188_______8_____1____________888888888888888888_____888______ ___________________8888888888888888888__881______81_____81___1688885888888888888886888______888_____ ____________________58888888888888888888885______85______68888888888888888888888__6__1______188_____ ______________________888888888888888888881____688______________1888888888888888888881______188_____ _______________________8888888888888888888___88888__________6____88888888888888888888_81___1888_____ ________________________188888888888888888_588888____5______1861688888888888888888888_888888881_____ __________________________88888888888888888888888_____8______588888888888888886_15_11588888886______ ___________________________1888888888888888888888_1____8861____188888888888888888888_88888888___1___ _____________________________88888888888888888888__81____688885__8888888888888888885188888888___18__ ______________________________588888888888888888888886__5__1888888888888888888___58_88888888888888__ _______________________________18888888888888888888888___8888888888888888888888886_58888888888888___ _________________________________888888888888888888888____888888888888888888888888_8888888888881____ __________________________________888888888888888888881_5_1888888888888888881___8_888888888881______ ___________________________________88888888888888888881_688888888888888888888888_18888888885________ _______________1888_________________8888888888888888888__88888888888888888668888_888888888688881____ _______________81688_________________6888888888888888881__88888888888888888881__88888888888888888___ ______________11__688_________________5888888888888888888688888888888888888888_88888888888881__586__ _______________1__188__________________68888888888888888888888888888888888888__8888888888888____88__ ________1_________188___________________688888888888888888888888888888888888___8888888888888_5_186__ _________1________188____________________6888888888888888888888888888888888____8888888888888__681___ _________61_______888______1______________88888888888888888888888888888888_____688888888888881______ __________85_____1886______1_______________888888888888888888888888888885______5888888888888888_____ ___________88____8881______8________________8888888888888888888888888881_______18888888888888888____ ____________881_1888_______81_______________58888888888888888888888888_________1888888888885_5885___ _____________8816888____5___885______________88888888888888888888888___________188888888885___586___ ______________888888_____8____885_____________888888888888888888886____________588888888888___581___ ______________188888_____86____688____________5888888888888888888______________8888888888_1___86____ _______________88888_____88_____888____________8888888888888888________________888888888886__18_____ _________18865_68888____188_____1885___________188888888888881_________________8888888888881__8_____ _________186___188881___888______888____________888888888881__________________18888888888881__8_____ __________886___88888__8881_____1888____________688888888_____________________6888888888888_________ ___________5886188888__8881_____6881__11_________888886_______________________8888888888886_________ _____________68888888818881_____888_____66_______8885________________________18888888888881_________ _______________888888868885____8886______86______6___________________________8888888885_186_________ ________________18888888888____8881______88_________________________________5888888888___585_6______ __________________188888888____8881_____188_________________________________8888888888_____66_______ _________18885______68888888__18881____8881________________________________888888888886_____________ ________881188886____18888885__8881___8881________________________________888888888888885___________ ______________1888881__8888888_8888__5885________________________________88888885_88658888__________ ________________88888888888888858881_6881_______________________________888888888_86____886_________ __________________888888888888888888_6888_____________________________18888888888__85___688_________ ____________________6888888888888888818885___________________________888888888888_______681_________ ______________________188888888888888858888________________________88888888888881_______88__________ ______________166_________5888888888888888885____________________688888888888__8________81__________ _____________6___886___________68888888888888885______________588888888888888___81______85__________ ___________________8881_______18888888888888888888865111116888888888888____88____________81_________ _____________________888888888888888888888888888888888888888888888888_____181_______________________ _______________________68888888888888888888888888888888888888888881_____686_________________________ ____________________________11111_______188888888888888888888881____________________________________ _______________________________________88888888888888888885_____________)..(..(.\....)....)....).) \................\/.../....\...\/................/ \................. /........\................../ \..............(............).
 • Marin35

  24. srpanj 2010 23:18
  HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH idem na pipi
 • Marin35

  24. srpanj 2010 23:16
  Ovo sam ja izmislio E baš me zanima inače nikad to ne prosljeđujem!!!!!! I MENI JE STIGLO! Procitaj! :o) Reklo bi se da je ispalo na dobro, uradih i pozvali su me prije nego se zavrsilo odbrojavanje dogodilo mi se nesto nevjerovatno. Zelim da se to i vama dogodi. LJUDI... OBAVIH TO .. KUNEM SE... STIGLO MI JE POSLE 15 MINUTA... JOS ME NIJE PROSAO SOK OD CUDJENJA. NISTA NE KOSTA MALO SE POIGRATI. PUNO SRECE VANCULNI FENOMENI DA VIDIMO HOCE LI USPJETI. ISPRICACU VAM KAKO mi je prije nekoliko mjeseci stigao jedan slican e-mail, koji JE OTISAO dalje, TOCNO PO uputstvima - sto je sigurno sigurno je. Dan kasnije mi se zelja ispunila, a bilo je u pitanju nesto za sto nije bilo mnogo sanse da se ostvari. U pitanju je bila j edna stvarno nemoguca zelja... I ostvarila se. Od tada uredno sljedim uputstva i nadam se da i ti zelis isprobati tu stvar... Puno srece! UVJEREVAM VAS DA STVAR FUNKCIONIRA JER SE MENI OSTVARILA ZA MANJE OD 1 SATA. NISTA NE KOSTA DA SE ISPROBA.. AKO TO NAPRAVIC I AKO TI SE ZELJA OSTVARI, I TI MOZES RECI DA IMA NECEG VISE OD ONOG STO SE OCIMA MOZE VIDETI, USIMA CUTI... POZELI NESTO... I VIDI STO CE SE DOGODITI. POCNI SMISLJATI. ..POZELI NESTO STO BI TE ZBILJA OBRADOVALO. OSOBA KOJA JE MENI POSLALA OVU PORUKU, REKLA JE DA JOJ SE ZELJA OSTVARILA NAKON 10 MINUTA NAKON CITANJA OVOG E-MAILA. ONDA, ZASTO DA I JA NE POSALJEM? PREKO VANCULNOG SVETA SE OSTVARUJU ZELJE, MAKAR JEDNA OD NJIH. IZRECI ZELJU KAD SE ODBROJAVA NJE ZAVRSI 10... 09... 08.... 07... 06... 05... 04... 03... 02... 01... *****RECI SVOIJU ZELJU***** Posalji ovja e-mail na najmanje 10 adresa unutar jednog sata. Ako posaljes, zelja ce se ostavariti. La vita e' bella TI SI ONO TAMO ŠTO VIDIŠ KROZ PROZOR JEL TI JASNO
 • Marin35

  24. srpanj 2010 23:14
  a ovo sam ja hahahaha jadna fora makni se da nebi dobio gripu.
 • Marin35

  24. srpanj 2010 23:12
  to si ti
 • sasaoo

  02. srpanj 2010 23:00
 • sasaoo

  02. srpanj 2010 23:00
  da al je ipak najj
 • CooLFull

  02. srpanj 2010 22:33
  ma jest on car al ono me razocaro sto obidje golmana i promasi jbg.
 • sasaoo

  01. srpanj 2010 12:45
  naravno
 • u24767

  01. srpanj 2010 12:41
  slika ti je naj naj KRASIC JE CAR!!!!!!!!!!!!!!
 • claudioo

  26. lipanj 2010 14:51
  pazi da tebe nebi mrak pojeo!

ako želiš komentirati, učlani se ili prijavi