sasaoo
sasa
@sasaoo

O meni

sasa
muški
109 godina

Komentari (16)

jvndfiy klvbslifvydfhsdk vhbfjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a

a
a
a
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a
a
a
a
a
a
a
dgrdtjhdg hbgh
a
a
a
a
02. siječanj 2011
ti si napisao ono da ce mi porodicu pojest zombi?mos mislit...
23. rujan 2010
cool slika KRASIC 4EVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29. kolovoz 2010
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII......................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. srpanj 2010
zezam se
24. srpanj 2010
ovo sam ja napravio _____________________________________85__________________8__________________________________________
______________________________________68__________________8_________________________________________
_______________________________________188_________________8________________________________________
________________________________________188_________________8_______________________________________
__________________________________________881_______________18______________________________________
__________________________________________1886_______________68_____________________________________
___________________________________________1886_______________88____________________________________
____________________________________________5886______________186___________________________________
_____________________________________________8881______________881__________________________________
_____________________________________________1888______________188__________________________________
______________________________________________8888______________886_________________________________
______________________________________________1888______________688_________________________________
_________________________1_____________________8886______________888________________________________
_________________6_______61____________________5888______________888________________________________
__________________8_______8______11____________18881_____________8681_______________________________
__________________55______68______5_____________8888_____________6888_______________________________
____________1______86______88_____8_____________5888_____________8888_______________________________
____________8_______88_____188____8_____________88888____________1888_______________________________
____________68______5886____8881__88____________88888____________88881______________________________
_____________88______68886___8885_688___________888888____________8881______________________________
______15_____888______8888885_888_1888__________5688881__________88881______________________________
_______86____1888______88888888886_88888________8888888___________8881______________________________
________85____88881_____6888888888_68888885_____58888888________688881______________________________
________881____888881_____888888885_888888886___188888888_________8881______________________________
________888____18888886____88888888_1888888888___888888886_____188888_______________________________
________6881____68888888888168888888_68888888881___18888886____1_8888_______________________________
________8886_____68888888888888888888_8888888888__8888888888__5888888_______________________________
________8886______68888888888888888886_8888868888_888888888885_188888_______________________________
________8881___6___58888888888888888888_6888_888855888888888888__8885_______________________________
_______6888_____8____8888888888888888888_188_88888__561__6888888___1________________________________
_______8881______85___6888888888888888888888_688888888888888888888861_______________________________
______6886_____1__881___68888888888858888886_88888888888888888888888881___1_________________________
______888______1___88881_188888888888518888__88888888888888888888888888888__________________________
_____1888____11_51___888888888888888886__588688888888888888888888888888888__________________________
_____18885___881_58____688888888888888881____88888888888888688888888888888__________________________
______88888688885__88_____58888888888888885_____5888888888881188888888888886886_____________________
______888888888888__58861_____1888888888861888____88888__88888888888888888881_______________________
____5__6888888888885__58888888616888888886__88881__8888888888888885888888888________________________
_11__81__5888888888886__588888888888888888__688881__88888888116888_888888888________________________
__18__85__68888888888888___688888888888888___6888___8888888_1___8888888888881_______________________
___88_688588888888888888886___18888888888881________5888888881__8888888888888881____________________
___18_1888888888888888888888888___8888888888881_____888888888___58888888888881______________________
____86_588888888888888888888888885__888888888888885_888888888___8888888888888_______________________
____881__58888888888888888888881888___68888888888888888888888___8888888888888886____________________
____8886___88888888888888888888111______8888888116888888888888___8888888888886______________________
____888888888888888888888888888816_______8888881___188888888886__188888888886_______________________
____58888888888888888888888888888_16______1888881____888888888886__1888888881_______________________
_____1888888888888881888888888881___881____188888____888888888888888888888881_______________________
__18____88888888888861__1__58888_____888861__1111_18888888888888888888888888________________________
___58____88888888888888888888651_______8888888888888888888888888888888888888________________________
____886588888888888888888888888__________88888888888888888888888888888888888________________________
____888888888888888888888888886______8_____18888888888888___88888888888881__________________________
_____88888888888888888888888881_______8__________11___168___5888888888888_681_______________________
_______58888888888888888888888________68_______18888__886____8888888888888888_______________________
______166588888888888888888888_________81______18888__185____18888888888888_________________________
____58888888888888888886___158_________885_____18888___85_____8888888888888588______________________
____8888888888888885__18888888__________8885__1888881__88______88888888888888_______________________
____88888888888888888888888888___________188888888881__681____518888888888888_8_____________________
____18888888888888888888888888______________1888888811_886__166168888888888888885___________________
_____58888888888888888888888881_______________1888881_8886_______688888888888888881_________________
______8861888888888888888888885________8_______68888__6881___888818888888888888888__________________
______886_888888888888888888888_________65_____18888__6888_1____11_68886__6888886___________________
___66688__688888888888888881__11_________88____58888__65888_1861__1118888888888_____________________
__________88888888888651__688888_________5881_58888_____88888_5888888_88888886______________________
_________588888888888888888888881_________588888888___1_5_88881_168885_16886________________________
________8888888888888888888888888_______88__8888885__11___18888_____________________________________
_______888888888888888888888888888________86__18888568____188888_____5885___________________________
_______8888888888888888888888888886________88888888881_____888888888888888__________________________
_______888855888888888888888888881_5_______1888888888___5__65_1888888888886_________________________
________888__88888888888888888__18885________18888888688______8888888888888_________________________
_________88_188888888888____5888888888_______8888888881______688888888__185_________________________
__________88__1888888888888888888888888_____5__886111_______188888___88__81_________________________
_______11__81___1888888888888888888881_81______8____________8888886______86_________________________
_____6___5888___1888888888888888881_188888_____1____________585_18885_____88________________________
____________888888888888888888881_688888888__________________58__1888885____________________________
____________8_8888888888888881__8888888888881__________________1__6888888___________________________
___________11_____68888888888888888888888881_8_____________________8888888__________________________
___________1______688888888888888888888881_18888___________________181__185_________________________
__________________8888888888888888888888_888888885___________________6___88_________________________
_________________8888888888888888888886_88888888888_______________________86________________________
________________188888888888888888886_688888888888_68______________________81_______________________
________________1888881__888888888888888888888881_88886_____________________58______________________
___________1_____88881____888888888888888888888_888888881_____________________181___________________
____________8____18881____88888888888888888888_88888888881__________________________________________
_____________81___1888___6888888888888888888818888888886_886________________________________________
______________88811_6881_88888888888888888888888888888_5888881______________________________________
_______________188885_888_55_______8888888888888888885588888888_____________________________________
___________________165__886_________58888888888888885_88888888881___________________________________
_________________________188__1_____188888888888888518888888881_881_________________________________
___________________________88___88588888888888888888888888886_888888________________________________
____________________________88____58888888888888888888888888_88888888_______________________________
_____________________________81__________888888888888888888_6888888888______________________________
_____________________________81___________68888888888888888888888885_188____________________________
_____________________________8____________1888888888888888888888886_88888___________________________
____________________________8_______68866888881__88888888888888888_88888881_________________________
__________________________11_______8888888888____8888888888888886_888888881_________________________
___________________________________888__________888888888888888888888886_5881_______________________
_____________________585____________88________1111__1688888888888888888_888881______________________
______________________186____________58__________1____8888888888888886_88888881_____________________
_______________________88__________6______________85188888888888888888888888888_____________________
_______________________88__11_________851_1151______588888888888888888888885_588____________________
_______________________885__86___________588888881____68888888888888888888_188888___________________
__________________1__6_8881__888888886__16_8888888___88888888888888888888888888886__________________
__________________8__8_1888888888888888888888888888_188888888888888888888888888888__________________
___________111____88886_18888888888888888888888888881888____888888888888888888____1_________________
_________1_168881_8888885888888888888888888888888888888______8888888888888885_88888_________________
______________888888888888888888888888888888888888888886__18888888888888888888888886________________
______________18888888888888888888888888888888888888888885_1888888888888888888888888________________
_______________6888888888888888888888888888888888888888888886_5888888888888888888561________________
____________51__18888886_88888888888888888888888888888888888888__68888888888881_68888_______________
_______568888888888888888_888888888888888888888888888888888881_8__8888888888888888888_______________
_________18888888888888886_888861______________16888888888881888888888888888888888888____5__________
____________888888888888116_________________________8888888818888888888888888888888885___6__________
__________888888888888881_88___________________________58886688885888888888888881_5111___55_________
_________1888888888888888__88____________________________1888888__18888888888886888888___81_________
_______1888888888888888886_688_____11______________________18885___8888888888888888888___8__________
___________8888888888888888888688___8___________________1____186__18888888888888888888__68__________
____________18888888888888888888____8____________________8___581_88888888888888885_168__581_________
______________888888888888888888___58_____________________88886___58888888888888888886___88_________
________________88888888888888888__88__________16___________1______1888888888888888888____885_______
_________________588888888888888888881_188_______8_____1____________888888888888888888_____888______
___________________8888888888888888888__881______81_____81___1688885888888888888886888______888_____
____________________58888888888888888888885______85______68888888888888888888888__6__1______188_____
______________________888888888888888888881____688______________1888888888888888888881______188_____
_______________________8888888888888888888___88888__________6____88888888888888888888_81___1888_____
________________________188888888888888888_588888____5______1861688888888888888888888_888888881_____
__________________________88888888888888888888888_____8______588888888888888886_15_11588888886______
___________________________1888888888888888888888_1____8861____188888888888888888888_88888888___1___
_____________________________88888888888888888888__81____688885__8888888888888888885188888888___18__
______________________________588888888888888888888886__5__1888888888888888888___58_88888888888888__
_______________________________18888888888888888888888___8888888888888888888888886_58888888888888___
_________________________________888888888888888888888____888888888888888888888888_8888888888881____
__________________________________888888888888888888881_5_1888888888888888881___8_888888888881______
___________________________________88888888888888888881_688888888888888888888888_18888888885________
_______________1888_________________8888888888888888888__88888888888888888668888_888888888688881____
_______________81688_________________6888888888888888881__88888888888888888881__88888888888888888___
______________11__688_________________5888888888888888888688888888888888888888_88888888888881__586__
_______________1__188__________________68888888888888888888888888888888888888__8888888888888____88__
________1_________188___________________688888888888888888888888888888888888___8888888888888_5_186__
_________1________188____________________6888888888888888888888888888888888____8888888888888__681___
_________61_______888______1______________88888888888888888888888888888888_____688888888888881______
__________85_____1886______1_______________888888888888888888888888888885______5888888888888888_____
___________88____8881______8________________8888888888888888888888888881_______18888888888888888____
____________881_1888_______81_______________58888888888888888888888888_________1888888888885_5885___
_____________8816888____5___885______________88888888888888888888888___________188888888885___586___
______________888888_____8____885_____________888888888888888888886____________588888888888___581___
______________188888_____86____688____________5888888888888888888______________8888888888_1___86____
_______________88888_____88_____888____________8888888888888888________________888888888886__18_____
_________18865_68888____188_____1885___________188888888888881_________________8888888888881__8_____
_________186___188881___888______888____________888888888881__________________18888888888881__8_____
__________886___88888__8881_____1888____________688888888_____________________6888888888888_________
___________5886188888__8881_____6881__11_________888886_______________________8888888888886_________
_____________68888888818881_____888_____66_______8885________________________18888888888881_________
_______________888888868885____8886______86______6___________________________8888888885_186_________
________________18888888888____8881______88_________________________________5888888888___585_6______
__________________188888888____8881_____188_________________________________8888888888_____66_______
_________18885______68888888__18881____8881________________________________888888888886_____________
________881188886____18888885__8881___8881________________________________888888888888885___________
______________1888881__8888888_8888__5885________________________________88888885_88658888__________
________________88888888888888858881_6881_______________________________888888888_86____886_________
__________________888888888888888888_6888_____________________________18888888888__85___688_________
____________________6888888888888888818885___________________________888888888888_______681_________
______________________188888888888888858888________________________88888888888881_______88__________
______________166_________5888888888888888885____________________688888888888__8________81__________
_____________6___886___________68888888888888885______________588888888888888___81______85__________
___________________8881_______18888888888888888888865111116888888888888____88____________81_________
_____________________888888888888888888888888888888888888888888888888_____181_______________________
_______________________68888888888888888888888888888888888888888881_____686_________________________
____________________________11111_______188888888888888888888881____________________________________
_______________________________________88888888888888888885_____________)..(..(.\....)....)....).)
\................\/.../....\...\/................/
\................. /........\................../
\..............(............).
24. srpanj 2010
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
idem na pipi
24. srpanj 2010
Ovo sam ja izmislio E baš me zanima inače nikad to ne prosljeđujem!!!!!!
I MENI JE STIGLO! Procitaj! :o)
Reklo bi se da je ispalo na dobro, uradih i
pozvali su me prije nego se zavrsilo odbrojavanje
dogodilo mi se nesto nevjerovatno. Zelim da se to i
vama dogodi.
LJUDI... OBAVIH TO .. KUNEM SE... STIGLO MI JE POSLE 15 MINUTA...
JOS ME NIJE PROSAO SOK OD CUDJENJA.
NISTA NE KOSTA MALO SE POIGRATI.
PUNO SRECE
VANCULNI FENOMENI
DA VIDIMO HOCE LI USPJETI.
ISPRICACU VAM KAKO mi je prije nekoliko mjeseci
stigao jedan slican e-mail, koji JE OTISAO dalje,
TOCNO PO uputstvima - sto je sigurno sigurno je. Dan
kasnije mi se zelja ispunila, a bilo je u pitanju
nesto za sto nije bilo mnogo sanse da se ostvari.

U pitanju je bila j edna stvarno nemoguca zelja...
I ostvarila se.
Od tada uredno sljedim uputstva i nadam se da i ti
zelis isprobati tu stvar...
Puno srece!
UVJEREVAM VAS DA STVAR FUNKCIONIRA JER SE MENI OSTVARILA ZA MANJE OD 1
SATA.
NISTA NE KOSTA DA SE ISPROBA..
AKO TO NAPRAVIC I AKO TI SE ZELJA OSTVARI, I TI MOZES RECI DA IMA
NECEG VISE
OD ONOG STO SE OCIMA MOZE VIDETI, USIMA CUTI...
POZELI NESTO... I VIDI STO CE SE DOGODITI. POCNI SMISLJATI.
..POZELI NESTO STO BI TE ZBILJA OBRADOVALO. OSOBA KOJA JE MENI POSLALA
OVU
PORUKU, REKLA JE DA JOJ SE ZELJA OSTVARILA NAKON 10 MINUTA NAKON
CITANJA
OVOG E-MAILA.
ONDA, ZASTO DA I JA NE POSALJEM? PREKO VANCULNOG SVETA SE OSTVARUJU
ZELJE,
MAKAR JEDNA OD NJIH.
IZRECI ZELJU KAD SE ODBROJAVA NJE ZAVRSI
10...
09...
08....
07...
06...
05...
04...
03...
02...
01...
*****RECI SVOIJU ZELJU*****
Posalji ovja e-mail na najmanje 10 adresa
unutar jednog sata.
Ako posaljes, zelja ce se ostavariti.
La vita e' bella
TI SI ONO TAMO ŠTO VIDIŠ KROZ PROZOR
JEL TI JASNO
24. srpanj 2010
a ovo sam ja hahahaha jadna fora makni se da nebi dobio gripu.
24. srpanj 2010
to si ti
24. srpanj 2010
02. srpanj 2010
da al je ipak najj
02. srpanj 2010
ma jest on car al ono me razocaro sto obidje golmana i promasi jbg.
02. srpanj 2010
naravno
01. srpanj 2010
u24767
u24767
slika ti je naj naj KRASIC JE CAR!!!!!!!!!!!!!!
01. srpanj 2010
pazi da tebe nebi mrak pojeo!
26. lipanj 2010
ako želiš komentirati, učlani se ili prijavi