nk radnik

nk radnik

O meni

Borna
muški
24 godina, zagreb,sesvete
Rođendan: 08.08.1995

Interesi

glazba
strano cajke navijačke
filmovi
otporan na metke
aktivnosti
nogas

Više o meni

hrana
punooo toga
boja
crvena bijela plava
životinje
pingvin pas...
mrzim
školu alkohol
naziv škole
zatvor
naj prijatelj na Igre123
grom(bolt)

Stranice

Facebook

Komentari (10)

 • DubiozaKoŁektiv

  08. kolovoz 2013 12:19
  sretan rodjendan
 • nk radnik

  19. srpanj 2013 11:38
  tnx
 • u148242

  19. srpanj 2013 11:17
  Zgodno
 • nk radnik

  18. veljača 2013 16:36
  TETOVAŽA
 • nk radnik

  18. veljača 2013 16:36
  11111111¶111111111111111111111111111111111111 11111111¶¶¶1111111111111111111111111111111111 111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111 1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111 111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111 1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶1 111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶111 11111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111 1111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111111 111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 11111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶1111111¶¶¶11¶¶11 11111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶111111111111111 1111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111 111¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶1111111111111 1¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111 111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111 111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶1111111 111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶111111 111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶11111 11111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111 11111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111 1111¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111 11¶¶111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶1111 1111111111111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111 1111111111111¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111 1111111111111¶¶111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111 111111111111¶¶1111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶1111 111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111 111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶111¶¶11111 111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶1111 11111111111111111111111111¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111 11111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶1111111 1111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶11111111 11111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111 1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111 11111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11111111111111 1111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111111 111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111111111111 11111111111111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11111111111111111 11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111111 11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶1111111¶1111111111 11111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111¶¶111111111 111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1111¶¶¶111111111 1111111111111111111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶111111111 111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111 11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111111 11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111 11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1¶111111111 111111111111111111111111111¶¶1¶¶1111111111111 11111111111111111111111111¶¶¶111¶¶11111111111 11111111111111111111111111¶¶11¶¶¶111111111111 111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1111111111111 1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶11111111111111 111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111 11111111111111111111¶¶¶11¶¶¶11111111111111111 11111111111111111111¶¶¶1¶¶¶111111111111111111 1111111111111111111¶¶¶11¶¶¶111111111111111111 1111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶11111¶111111111111 11111111111111111111¶¶¶¶11¶1111¶¶111111111111 111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111 11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11111111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111 1111111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111 111111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111 11111111111111111111111¶¶¶1111111111111111111 1111111111111111111111¶¶111111111111111111111 11111111111111111111¶¶11111111111111111111111
 • nk radnik

  18. veljača 2013 10:13
  ipak nemogu stavit tetovažu i kuću
 • nk radnik

  13. veljača 2013 08:59
  bravo ToniŽivkovic329
 • Plumi

  12. veljača 2013 13:48
  ivo caša pjevač
 • u141993

  09. veljača 2013 11:48
  Čaša Pjevač
 • u90917

  08. veljača 2013 20:28
  bok

ako želiš komentirati, učlani se ili prijavi