ozim sa mojim štitom otpornim na laser i ja sam zaboravio da kaže da i moje ispalju ju laser i rakete
05. listopad 2014
Adnane predlažem da napraviš poredak najjačih sila na ovome. Imamo 70 000 MAM II(Sposobnosti: trčanje do 100 km/h, skakanje do 3 m u zrak, otporni na obične metke, lasersko na oružanje i manje rakete. Naoružanje: lasersko, male rakete), 300 000 MIG-S2 (sposobnosti: nevidljivost radaru, mogu izlazit iz gornje atmosfere tj. na visinu satelita i tamo bit do 2h. Naoružanje: lasersko i raketno) , 200 000 WP2(Sposobnosti:nevidljivi radaru, mogu ići do 5 000 m dubine i ostati tamo do 2h. Naoružanje: lasersko i raketno), 200 000 TF(Sposobnosti: nevidljivi radaru, mogu se ''sklupčat' da budu niži. Naoružanje: lasersko), 4 000 000 laserskih pušaka i 80 velikih ratnih brodova(Naoružanje: lasersko, raketno) i 2 000 000 000 vojnika. Radimo na tome i da Nanokukci koje trenutno koristimo za liječenje i ubijanje budu bili programirani da jedu bilo kakav metal, ali tu tehnologiju ćemo još malo pričekati. Radimo i nove sklopljive pištolje dugi su 24 cm, a kad se sklope dugi su 12 cm, imamo ih 1 000.
Puške: laserske, laserski machinegun
Pištolji: sklopljivi laserski(mini) i laserski pištolji
Strojevi: TF(Tenkformer), WP2(Waterplane2) i MIG-S2(MIG-Space2)
Medicina: Nanokukci
Politika: Eleftherikracija(nema glavnog grada)

Prijevod na tradicionalni Kineski (Književni)
我們有70000 MAM二(技巧:運行速度高達100公里/小時,跳了3空氣,耐普通的子彈,激光武器和較少的火箭武器:激光,小火箭)300000米格-S2(能力:隱形雷達,可以擺脫大氣層上部,即在衛星的高度,將有長達2小時的武器:激光和火箭)200,000 WP2(功能:隱形雷達,可以去高達5000米的深度,並在那裡呆上2個小時武器:激光火箭),200000的TF(功能:隱形雷達“捲曲”要低一些武器裝備:激光),4000000激光步槍和80艘大型戰艦(武器:激光,火箭)及2,000,000,000士兵。我們正在做這個工作,而且目前用於治療和殺死他們編程吃任何一種金屬納米錯誤,但這項技術將等待一段時間。我們也有新的折疊式槍為24英寸長,當電路12英寸長,讓他們1萬分之一
步槍:激光,激光掃射
槍:可折疊激光(迷你)和激光槍
機:TF(Tenkformer),WP2(Waterplane2)和米格-S2(MIG Space2)
醫學:納米蟲
隱私:Eleftherikracija(沒有資本)
06. listopad 2014
http://www.igre123.net/redirect?ThreadId=37597
Potrebni mendazeri.
06. listopad 2014
NE REKLAMIRAJ!
06. listopad 2014
KAMO POPIS ČOVJEKHAMBURGER I KRISTIJAN123?
06. listopad 2014
3010. God

Teritorij:

Patikos - Njemačka,Francuska,Španija,Austrija,Švicarska.
Athena - Italija,Grčka,Turska.
Republika Madrid - Brazil,Urugvaj,Bolivija.
Teova Samoa - Oceanija,Australija.
Afrički Otoci - Sahara,Zelenorotska Republika.
Gonston - Švedska,Norveška,Finska,Danska.
Hembertdinia - Velika Britanija.
ASU - Mexico,Central America,Čile,Argentina,Peru,Paragvaj.
SND - Kina,Japan,Mongolija,Sjeverna Koreja,Južna Koreja,Bhutan,Nepal.
Kamerun - Kamerun.
Bolda - BiH,Srbija & Crna Gora,Hrvatska,Albanija,Makedonija,Crna Gora,Kipar,Lihtejnštajn,Izrael.
Mrčborn Country - SAD.
Sandamaria - Rusija.
Kanada - Kanada.

Tabela Sila:

1.SND
2.Bolda
3.Teova Samoa
4.ASU
5.Kanada
6.Hembertidinia
7.Republika Madrid
8.Patikos
9.Athena
10.Afrtički Otoci
11.Gonston
12.Mrčborn Country
13.Kamerun
14.Sandamaria

Tabela Pušaka...

Tabela Pištolja...

Tabela Tehnologije

1.SND
2.Hembertidinia
3.Teova Samoa
4.Bolda
5.ASU
6.Patikos
7.Athena
8.Kanada
9.Sandamaria
10.Mrčborn Country
11.Afrički Otoci
12.Kamerun
13.Republika Madrid
14.Kamerun

Tabela Razvoja

1.Bolda 8.6 1h
2.SND 8.4 1h
3.ASU 7.6 1h
4.Kanada 7.2 1h
5.Teova Samoa 6.9 1h
6.Hembertidinia 6.6 1h
7.Patikos 6.4 1h
8.Athena 6.2 1h
9.Republika Madrid 5.6 1h
10.Sandamaria 2.4 1h
11.Mrčborn Country 2.3 1h
12.Afrički Otoci 2.3 1h
13.Kamerun 1.6 1h
14.Gonston 0.9 1h
06. listopad 2014
gradim novi kompjuter sa koji ti čita misli i pretražuje što ti zamisliš i 800000000 robota koji su neuništivi koj lebde i u svemiru i na zemlji
06. listopad 2014
ALO ADNANE NADOPIŠI NA TEOVU SAMOU-OCEANIJA,AUSTRALIJA I MADAGASKAR
06. listopad 2014
ALO HOĆEŠ BAAAAN!
06. listopad 2014
3011. God

Teritorij:

Patikos - Njemačka,Francuska,Španija,Austrija,Švicarska.
Athena - Italija,Grčka,Turska.
Republika Madrid - Brazil,Urugvaj,Bolivija.
Teova Samoa - Oceanija,Australija,Madagaskar.
Afrički Otoci - Sahara,Zelenorotska Republika.
Gonston - Švedska,Norveška,Finska,Danska.
Hembertdinia - Velika Britanija.
ASU - Mexico,Central America,Čile,Argentina,Peru,Paragvaj.
SND - Kina,Japan,Mongolija,Sjeverna Koreja,Južna Koreja,Bhutan,Nepal.
Kamerun - Kamerun.
Bolda - BiH,Srbija & Crna Gora,Hrvatska,Albanija,Makedonija,Crna Gora,Kipar,Lihtejnštajn,Izrael.
Mrčborn Country - SAD.
Sandamaria - Rusija.
Kanada - Kanada.

Tabela Sila:

1.SND
2.Bolda
3.Teova Samoa
4.ASU
5.Kanada
6.Hembertidinia
7.Republika Madrid
8.Patikos
9.Athena
10.Afrtički Otoci
11.Gonston
12.Mrčborn Country
13.Kamerun
14.Sandamaria

Tabela Pušaka...

Tabela Pištolja...

Tabela Tehnologije

1.SND
2.Hembertidinia
3.Teova Samoa
4.Bolda
5.ASU
6.Patikos
7.Athena
8.Kanada
9.Sandamaria
10.Mrčborn Country
11.Afrički Otoci
12.Kamerun
13.Republika Madrid
14.Kamerun

Tabela Razvoja

1.Bolda 8.6 1h
2.SND 8.4 1h
3.ASU 7.6 1h
4.Kanada 7.2 1h
5.Teova Samoa 6.9 1h
6.Hembertidinia 6.6 1h
7.Patikos 6.4 1h
8.Athena 6.2 1h
9.Republika Madrid 5.6 1h
10.Sandamaria 2.4 1h
11.Mrčborn Country 2.3 1h
12.Afrički Otoci 2.3 1h
13.Kamerun 1.6 1h
14.Gonston 0.9 1h
06. listopad 2014
Imamo 80 000 MAM II(Sposobnosti: trčanje do 100 km/h, skakanje do 3 m u zrak, otporni na obične metke, lasersko na oružanje i manje rakete. Naoružanje: lasersko, male rakete), 300 000 MIG-S2 (sposobnosti: nevidljivost radaru, mogu izlazit iz gornje atmosfere tj. na visinu satelita i tamo bit do 2h. Naoružanje: lasersko i raketno) , 300 000 WP2(Sposobnosti:nevidljivi radaru, mogu ići do 5 000 m dubine i ostati tamo do 2h. Naoružanje: lasersko i raketno), 300 000 TF(Sposobnosti: nevidljivi radaru, mogu se ''sklupčat' da budu niži. Naoružanje: lasersko), 5 000 000 laserskih pušaka, 2 000 sklopljivih pištolja i 90 velikih ratnih brodova(Naoružanje: lasersko, raketno) i 2 000 000 000 vojnika, 100 ZT(sposobnosti: oglušivanje na 5 min). Radimo na tome i da Nano kukci koje trenutno koristimo za liječenje i ubijanje budu bili programirani da jedu bilo kakav metal, ali tu tehnologiju ćemo još malo pričekati.
Puške: laserske, laserski machinegun
Pištolji: sklopljivi laserski(mini) i laserski pištolji
Strojevi: TF(Tenkformer), WP2(Waterplane2), MIG-S2(MIG-Space2) i Zvučni topovi(ZT)
Medicina: Nano kukci
Politika: Eleftherikracija(nema glavnog grada)
06. listopad 2014
joj brate kako me nerviraju ovi iz kazahasteana napadam ih sa 5 000 000 pješadije i 800 tenkova pa ću dalje poradit na tehnologiji
07. listopad 2014
Imamo 90 000 MAM II(Sposobnosti: trčanje do 100 km/h, skakanje do 3 m u zrak, otporni na obične metke, lasersko na oružanje i manje rakete. Naoružanje: lasersko, male rakete), 400 000 MIG-S2 (sposobnosti: nevidljivost radaru, mogu izlazit iz gornje atmosfere tj. na visinu satelita i tamo bit do 2h. Naoružanje: lasersko i raketno) , 400 000 WP2(Sposobnosti:nevidljivi radaru, mogu ići do 5 000 m dubine i ostati tamo do 2h. Naoružanje: lasersko i raketno), 400 000 TF(Sposobnosti: nevidljivi radaru, mogu se ''sklupčat' da budu niži. Naoružanje: lasersko), 6 000 000 laserskih pušaka, 3 000 sklopljivih pištolja i 100 velikih ratnih brodova(Naoružanje: lasersko, raketno) i 2 000 000 000 vojnika, 200 ZT(sposobnosti: oglušivanje na 5 min). Radimo na tome i da Nano kukci koje trenutno koristimo za liječenje i ubijanje budu bili programirani da jedu bilo kakav metal, ali tu tehnologiju ćemo još malo pričekati.
Puške: laserske, laserski machinegun
Pištolji: sklopljivi laserski(mini) i laserski pištolji
Strojevi: TF(Tenkformer), WP2(Waterplane2), MIG-S2(MIG-Space2) i ZT(zvučni topovi)
Medicina: Nano kukci
Politika: Eleftherikracija(nema glavnog grada)

Približava se santa leda širine 20 i visine 15 metara,smatramo da će udariti u sjeverni Japan i počinjemo s izgradnjom zečjih nasipa. Santa je udaljena 5 km kreće se brzinom od 1m/sec i ako bude šira od 10 i viša od 7 metara kad dođe na km od Japana gađat ćemo ju raketama.

Prijevod na književni:

我們有90000 MAM二(技巧:運行速度高達100公里/小時,跳了3空氣,耐普通的子彈,激光武器和較少的火箭武器:激光,小火箭)400000米格-S2(能力:隱形雷達,可以擺脫大氣層上部,即在衛星的高度,將有長達2小時的武器:激光和火箭),400000 WP2(功能:隱形雷達,可以去高達5000米的深度,並在那裡呆上2個小時武器:激光火箭),400000的TF(功能:隱形雷達“捲曲”要低一些武器裝備:激光)6 000 000激光步槍,3000支手槍和可轉動100艘大型戰艦(武器:激光,火箭)和2,000,000,000士兵,200 ZT(容量:反應遲鈍〜5分鐘)。我們正在做這個工作,而且目前用於治療和殺死他們編程吃任何一種金屬納米錯誤,但這項技術將等待一段時間。
步槍:激光,激光掃射
槍:可折疊激光(迷你)和激光槍
機:TF(Tenkformer),WP2(Waterplane2)米格-S2(MIG Space2)和ZT(音炮)
醫學:納米錯誤
隱私:Eleftherikracija(沒有資本)

接近冰山寬20,高15米,我們相信他們會襲擊日本北部,並開始大壩兔子的建設。聖誕老人所在地5公里,1米/秒的速度移動,如果大於10,並高於7英尺扔這將是導彈之後,當談到日本英里。
09. listopad 2014
jeli tema živa
18. listopad 2014
Da.
18. listopad 2014
DAJ MALO JE AKTIVIRAJ
18. listopad 2014
PA KAKO ĆU JEBOTE IGRAJ PA ĆE SE SAMA AKTIVIRAT
18. listopad 2014
Imamo 500 000 MAM II(Sposobnosti: trčanje do 100 km/h, skakanje do 3 m u zrak, otporni na obične metke, lasersko na oružanje i manje rakete. Naoružanje: lasersko, male rakete),1 000 000 MIG-S2 (sposobnosti: nevidljivost radaru, mogu izlazit iz gornje atmosfere tj. na visinu satelita i tamo bit do 2h. Naoružanje: lasersko i raketno) , 1 000 000 WP2(Sposobnosti:nevidljivi radaru, mogu ići do 5 000 m dubine i ostati tamo do 2h. Naoružanje: lasersko i raketno), 1 000 000 TF(Sposobnosti: nevidljivi radaru, mogu se ''sklupčat' da budu niži. Naoružanje: lasersko), 10 000 000 laserskih pušaka, 10 000 sklopljivih pištolja i 500 velikih ratnih brodova(Naoružanje: lasersko, raketno) i 2 000 000 000 vojnika, 800 ZT(sposobnosti: oglušivanje na 5 min). Uspjeli smo napraviti prvog nano kukca koji jede bilo kakav metal počinjemo s proizvodnjom, imamo 5 tvornica radimo još 5, u svakoj tvornici u 10 min se napravi jedan nano kukac. Počinjemo s istraživanjima tehnologije s kojom ćemo napraviti MAM III
Puške: laserske, laserski machinegun
Pištolji: sklopljivi laserski(mini) i laserski pištolji
Strojevi: TF(Tenkformer), WP2(Waterplane2), MIG-S2(MIG-Space2) i ZT(zvučni topovi)
Medicina: Nano kukci
Politika: Eleftherikracija(nema glavnog grada)

Prijevod na književni:
我們有50萬藝博館二(功能:運行高達100公里/小時,跳了3空氣,耐普通的子彈,激光武器和較少的火箭武器:激光,小火箭),1 000 000 MIG-S2(容量:隱形雷達,可以擺脫大氣層上部,即在衛星的高度,將有長達2小時的武器:激光和火箭),1 000 000 WP2(功能:隱形雷達,可以去高達5000米的深度,並在那裡停留長達2小時兵刃:激光和火箭),1 000 000 TF(功能:隱形雷達“捲曲”要低一些武器裝備:激光),10000000激光步槍,手槍萬可轉動500大型戰艦(武器:激光,火箭)和2,000,000,000士兵,800 ZT(容量:反應遲鈍〜5分鐘)。我們成功地使第一納米蟲吃掉任何一種金屬已經開始生產,我們有5個工廠做5個,在每一個工廠,在10分鐘內建立一個納米的bug。我們先從技術的研究與製作MAM三
步槍:激光,激光掃射
槍:可折疊激光(迷你)和激光槍
機:TF(Tenkformer),WP2(Waterplane2)米格-S2(MIG Space2)和ZT(音炮)
醫學:納米錯誤
隱私:Eleftherikracija(沒有資本)
18. listopad 2014
3014. God

Teritorij:

Patikos - Njemačka,Francuska,Španija,Austrija,Švicarska.
Athena - Italija,Grčka,Turska.
Republika Madrid - Brazil,Urugvaj,Bolivija.
Teova Samoa - Oceanija,Australija,Madagaskar.
Afrički Otoci - Sahara,Zelenorotska Republika.
Gonston - Švedska,Norveška,Finska,Danska.
Hembertdinia - Velika Britanija.
ASU - Mexico,Central America,Čile,Argentina,Peru,Paragvaj.
SND - Kina,Japan,Mongolija,Sjeverna Koreja,Južna Koreja,Bhutan,Nepal.
Kamerun - Kamerun.
Bolda - BiH,Srbija & Crna Gora,Hrvatska,Albanija,Makedonija,Crna Gora,Kipar,Lihtejnštajn,Izrael,Kazahstan.
Mrčborn Country - SAD.
Sandamaria - Rusija.
Kanada - Kanada.

Tabela Sila:

1.SND
2.Bolda
3.ASU
4.Kanada
5.Teova Samoa
6.Athena
7.Patikos
8.Republika Madrid
9.Hembertidinia
10.Afrtički Otoci
11.Mrčborn Country
12.Gonston
13.Sandamaria
14.Kamerun

Tabela Pušaka...

Tabela Pištolja...

Tabela Tehnologije

1.SND
2.Hembertidinia
3.Bolda
4.ASU
5.Patikos
6.Athena
7.Teova Samoa
8.Kanada
9.Mrčborn Country
10.Sandamaria
11.Republika Madrid
12.Afrički Otoci
13.Gonston
14.Kamerun

Tabela Razvoja

1.SND 9.7 1h
2.Kanada 8.1 1h
3.Bolda 7.9 1h
4.ASU 7.3 1h
5.Mrčborn Country 7.3 1h
6.Hembertidinia 7.2 1h
7.Patikos 6.6 1h
8.Republika Madrid 6.1 1h
9.Athena 6.0 1h
10.Sandamaria 5.8 1h
11.Teova Samoa 5.7 1h
12.Gonston 3.3 1h
13.Afrički Otoci 3.1 1h
14.Kamerun 1.7 1h
18. listopad 2014
Prešaltat ćemo godine u naprijed za 30 godina u budućnost, počinje Svjetski Rat, svi učestvuju, izmišljena je Igrica World War VII
18. listopad 2014
3044. God

Teritorij:

Patikos - Njemačka,Francuska,Španija,Austrija,Švicarska.
Athena - Italija,Grčka,Turska.
Republika Madrid - Brazil,Urugvaj,Bolivija.
Teova Samoa - Oceanija,Australija,Madagaskar.
Afrički Otoci - Sahara,Zelenorotska Republika.
Gonston - Švedska,Norveška,Finska,Danska.
Hembertdinia - Velika Britanija.
ASU - Mexico,Central America,Čile,Argentina,Peru,Paragvaj.
SND - Kina,Japan,Mongolija,Sjeverna Koreja,Južna Koreja,Bhutan,Nepal.
Kamerun - Kamerun.
Bolda - BiH,Srbija & Crna Gora,Hrvatska,Albanija,Makedonija,Crna Gora,Kipar,Lihtejnštajn,Izrael,Kazahstan.
Mrčborn Country - SAD.
Sandamaria - Rusija.
Kanada - Kanada.

Tabela Sila:

1.SND
2.Bolda
3.ASU
4.Kanada
5.Teova Samoa
6.Athena
7.Patikos
8.Republika Madrid
9.Hembertidinia
10.Afrtički Otoci
11.Mrčborn Country
12.Gonston
13.Sandamaria
14.Kamerun

Tabela Pušaka...

Tabela Pištolja...

Tabela Tehnologije

1.SND
2.Hembertidinia
3.Bolda
4.ASU
5.Patikos
6.Athena
7.Teova Samoa
8.Kanada
9.Mrčborn Country
10.Sandamaria
11.Republika Madrid
12.Afrički Otoci
13.Gonston
14.Kamerun

Tabela Razvoja

1.SND 9.7 1h
2.Kanada 8.1 1h
3.Bolda 7.9 1h
4.ASU 7.3 1h
5.Mrčborn Country 7.3 1h
6.Hembertidinia 7.2 1h
7.Patikos 6.6 1h
8.Republika Madrid 6.1 1h
9.Athena 6.0 1h
10.Sandamaria 5.8 1h
11.Teova Samoa 5.7 1h
12.Gonston 3.3 1h
13.Afrički Otoci 3.1 1h
14.Kamerun 1.7 1h
18. listopad 2014
možel pojašnjenje
19. listopad 2014
how? što se tiče rata
19. listopad 2014
osnivam multi-električne aute čija struja može trajati minimalno 2 godine
19. listopad 2014
Još gradimo električne zgrade i robote u svakom stanu koji pomažu u nečijem domu
19. listopad 2014
ja gradim 555550000000000000000000 robota koj rade sv kao i ljudi
19. listopad 2014
wow,ovo je jednostavno glupo
prijava
SUPERUEMLJDFASDNF
AZIJA I EUROPA
GRADIM 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 auta i 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 robota i roboti se vozaju u autima i ubili su čovječanstvo ae pobjedio sam
19. listopad 2014
u pavu si extreame
19. listopad 2014
ako želiš poslati poruku u tu temu, učlani se ili prijavi
Unesi link na sliku
Primjer: https://www.stranica.com/slika.jpg