Započela agrarna reforma i uvedeno obavezno četverogodišne školovanje.Također,kralj je osnovao prvu stranku-Srpsku narodnu radikalnu stranku(SNRS).
22. srpanj 2017
1917.g
Osnovan je Slavonski Sabor.
Ima 3 stranka u 90 saborskih mjesta u Osijeku.
Najviše mandata ima SSS-Slavonska Seljačka Stranka koja ima 50.
25 mandata ima NSS-Narodna Stranka Slavonije
15 mandata ima SSP-Slavonska Stranka Prava
22. srpanj 2017
Etnički sastav(ima nas 3 milijuna):
Srbi-80%
Hrvati-10%
Muslimani(nacija od Bošnjaka,Albanaca i Turaka)-5%
Mađari-1%
Bugari-0.5%
Rumunji-0.5%
Ostali-Židovi,Cigani,Vlasi,Rusini...-3%
22. srpanj 2017
Osnovana je i druga strankaNS-Srpska napredna stranka.Uskoro izbori za Narodnu skupštinu koja će donijeti novi Ustav.
22. srpanj 2017
SNS*
22. srpanj 2017
Predsjednik SSS je Antun Horvat.
Zalaže se za Slavonsko proširivanje i obnovu države.
Oni su za Kralja ako podržava njihov cilj.
22. srpanj 2017
Izbori:
-SNRS-Rojalizam,industrijalizacija,kraljevo pravo na veto,rudnici,ceste,željeznice,tvornice i dovršetak reformi.
-SNS-demokracija,ukidanje prava na veto,velikosrpska politika,dovršetak reformi.
-Savez Hrvata demokrata(SHD)-Borba za veća prava Hrvata,demokracija,ukidanje veta.
22. srpanj 2017
Vjere:
Pravoslavci-83%
Rimokatolici-11%
Muslimani-5%
Židovi-1%
22. srpanj 2017
SSS podržava SHD.
22. srpanj 2017
Izbori gotovi:
SRNS-55%
SNS-35%
SHD-10%
Skupština ima 100 zastupnika pa svako ima zastupnika koliko postotaka.
22. srpanj 2017
Proširuje se sabor na 100 mjesta.
Ostalih 10 imaju:
5-Srpska Manjina
3-Ugarska Manjina
2-Bosanska Manjina
22. srpanj 2017
Pojavljuje se marksistički pokret a njihova stranka se zove NPS-Narodni Pokret Slavonije
22. srpanj 2017
Slavonija želi da dobije Srijem i Banat u zamjenu za 45 milijuna kuna i 20 topova Tomalj i 10 granata
22. srpanj 2017
Prihvaćamo.
22. srpanj 2017
Srijem i Banat integracijom postaju sastavni dio Slavonije.
22. srpanj 2017
U Crnoj Gori nastaje Srpsko-crnogorska unionistička partija.Žele ujedinjene.
22. srpanj 2017
BDP je veći za 2,6% u odnosu na prošlu godinu.
Počinje obrada polja u Bačkoj i Srijemu.
22. srpanj 2017
SCUP ima sve veću potporu i proglašeno je ujedinjene sa Crnom Gorom.
22. srpanj 2017
Kralj Stjepan Krešimir I. počinje gradnju nove rafinrije ulja kao i proizvodnju novog topa "Tomalj-2"
22. srpanj 2017
Gradimo željeznicu od Cetinja do Niša.
22. srpanj 2017
Austro-Ugarska dobija cara nakon godinu dana.
To je Karlo I.
22. srpanj 2017
Kraljevina Slavonija osniva "Savez Naroda",
Pozvane su sljedeće zemlje:
Kraljevina Srbija i Crna Gora,Etiopsko Carstvo,Bugarsko Carstvo i Italija.
22. srpanj 2017
Narodna skupština donijela Ustav!Kralj ima pravo na veto,on je i presednik Vlade i skupštine,a novine su pod cenzurom.Iako se mislilo da će SHD biti protiv toga,oni su podržali sve osim zadnjega.
22. srpanj 2017
Prihvaćamo.
22. srpanj 2017
( trinaesti dan je nakon dvanaestog dana na prošloj stranici, znači za mene još uvijek nije 1917.)
Trinaesti dan
http://prntscr.com/fyv5fo
Sile Zewedite pobjeđuju borbu.
Četrnaesti dan
http://prntscr.com/fyv5x9
Zewedite napreduje na istoku, a Iyasu na zapadu.
http://prntscr.com/fyv6o9
Petnaesti dan
http://prntscr.com/fyv74e
Iyasu V kreće prema Adis Abebi, ali je zaustavljen na Seagate.
http://prntscr.com/fyv796
22. srpanj 2017
Kraljevina Hrvatska je rekla da se Srbi protiv ovolikih prava Kralja trebaju pokazati
22. srpanj 2017
Kralj umro!Novi je Petar II.!Rekao je da će donjeti novi Ustav!
22. srpanj 2017
Ukidaju se veto i cenzura!Crna Gora je dobila veća prava!
22. srpanj 2017
Šesnaesti dan
http://prntscr.com/fyv8xc
Borbu za Seagete pobjeđuje Zewedite. Sile Iyasu V( 120 000 protiv 80 000) su imale veće brojeve, ali su bile nespremne i imale inferiorniju tehnologiju.
Sedamnaesti dan
http://prntscr.com/fyv9hz
Počinje povlačenje preostalih 30 000 vojnika na strani Iyasua, a 50 000 preostalih od Zewedite ih napadaju.
http://prntscr.com/fyv9ly
Osamnaesti dan
http://prntscr.com/fyva0s
Nastavlja se " ganjanje", a napredak na istočnom frontu za Zewedite.
http://prntscr.com/fyvacr
Devetnaesti dan
http://prntscr.com/fyvas6
Malo napretka na zapadnom frontu za Zewedite.
http://prntscr.com/fyvb1g
Dvadeseti dan
http://prntscr.com/fyvbg0
Napredak na južnom frontu za Zewedite. Iyasuovi podrživači su dovoljno udaljeni od Adis Abebe da se više ne mora napredovati na južnom frontu.
http://prntscr.com/fyvbs6
Počinje druga borba za Mek'ele.
22. srpanj 2017
Ako želiš poslati poruku u tu temu, učlani se ili prijavi