u329876
u329876
Ovo je tecaj valuta forum drzava. Sve valute su primljene ukoliko su prijavljene.
za prijavu:
Ime drzave:
Ime valute{krupno}:
Ime valute {sitno}:

Dryava mora imati svoju temu.
Ime drzave: Gralovska Republika
Ime valute: 1 Ewacium *EW*
Ime valute: 1 Dewacium *DEW*

1 EW - 100 DEW
22. travanj 2015
Ime Države:Veliko Islamsko Sounsko Carstvo
Ime Valute(Krupno)ounski Jen
Ime Valute(Sitno)ounski Šiling
22. travanj 2015
u346062
u346062
Aspekt
Asp
Ekt

1 Asp-100 Ekt
22. travanj 2015
1 Sounski Jen-50 Sounskih Šilinga.
22. travanj 2015
u329876
u329876
OK Primljeni.
Ovako

1 Asp = 0.5 Ewacium, 2 Sounski Yen
1 Ekt = 0.5 Dewacium 1 Sounski Siling
22. travanj 2015
u329876
u329876
Sounski Jen

Aspekt= Asp {Ekt}
VISC = Sounski Jen SJ {Sounski Siling SS}
GR = Ewacium EW {Dewacium DEW}
22. travanj 2015
u329876
u329876
Drzava| Ime novca krupno | Ime novca sitno | Skracenica za krupno | Skracenica sitno |
________________________________________________________________________________
Aspekt| Asp | Ekt | Asp | Ekt |
________________________________________________________________________________
VISC | Sounski Jen | Sounski Siling | SJ | SS |
________________________________________________________________________________
GR | Ewacium | Dewacium | EW | DEW |
________________________________________________________________________________
23. travanj 2015
Zapravo ovako će biti:
Ko ima napredniju državu njegova valuta je vrijednija.
( ko-vlasnik)
23. travanj 2015
Ako želiš poslati poruku u tu temu, učlani se ili prijavi