Forum je ukinut zbog nedostatka interesa korisnika i uskoro će biti izbrisan.
u439390
u439390
Ova forum igra je slična klasičnoj " napravimo priču", ali ima nekih razlika.
Jedna od njih je da nije linearna. Možete bilo koji dio priče promjeniti kad god želite. Međutim, možete samo promjeniti / dodati / izbrisati jednu riječ.
Ovako mijenjate riječ :
" riječ a -> riječ b"
Ovako dodajete riječ :
" riječ a riječ b" ili " riječ b riječ a "
Ovako brišete riječ :
"riječ a"
Kako priča bude napredovala, ovaj sistem neće raditi, pošto će biti više istih riječi. U tom slučaju, u zagradi napišete u kojem je redu, a ako ni to nije dovoljno, napišite koja je to riječ po redu( peta, deseta, ...)
Na svakoj stranici ću objaviti kako priča napreduje. No, ako ste zbunjeni, poslati ću vam trenutni napredak priče u PP( privatnim porukama) !
Ako pokušate uništiti priču, biti ćete blokirani.
30. kolovoz 2017
u439390
u439390
( pošto je ovo prva riječ u priči, samo će riječ koja se dodaje biti napisana)
Ivan
30. kolovoz 2017
tema je zaključana