Hearts Of Iron IV je simulacija drugog svjetskog rata.
Imate dva scenarija:
Gathering Storm-Početak 1936.g 1.Januar u 12:00 sati.
i
Blitkrieg-Kolovoz 1939.g Potpisivanje Molotov-Ribbentrop Pakta
Mi ćemo korisititi Gathering Storm.
Dakle možete izabrati zemlje koje su tada bile.
Mi ćemo biti u Europi a kasnije ćemo se i proširiti dalje.
Možete biti samo država ne pokret otpora.
Uskoro slijedi Anschluss,remilitarizacija Rhinelanda(neutralna zona Francuske i Njemačke,koju će Hitler militarizirati) i Njemački pohod na Čehoslovačku.
Cilj je da proširite se što više moguće i zauzmete barem 50% svijeta.
Za prijavu:
Ime:
Prezime:
Država:
Ime i prezime mora biti od nekog ko je tada bio vladar te zemlje.
Možete birati npr. budete Francuska tada je Eduard Daldaier bio i ako želite biti komunistička francuska uzmete Daldaiera ali kada Komunisti imaju većinu preimenujete se.
16. kolovoz 2017
Ime: Miklos
Prezime: Horthy
Država: Mađarska
16. kolovoz 2017
Ime: Joannis
Prezime: Metaxas
Država: Grčka
16. kolovoz 2017
Joannis Metaxas odlučuje raspustiti Parlament te postaje diktator.
16. kolovoz 2017
Miklos Horthy radi pogrešan postupak i za ministra unutarnjih poslova postavlja komunističkog revolucionara Arapda Szagadya.
Horthyjeva Vlada čini 50% sabora SZDP(Szocialdemokraty Partija) čini 30% i 19% čini KMP-Komunisty Magyaroszag Partija 1% čini Nezavisny Lista.
16. kolovoz 2017
Horthyev nacionalni fokus je Vojni Učinak da se Vojska reorganizira.
16. kolovoz 2017
Šef(titula od Joannisa Metaxasa) odlučio napraviti logor Sparta u koji idu svi Romi,Slaveni, Turci i komunisti!
16. kolovoz 2017
KMP-komunisti imaju sada 25% u Saboru.
SZDP ima 30% a Horthyeva Vlada čini 45%.
Nezavisny Lista se pridružila Komunistima.
16. kolovoz 2017
Kako bi se rješio problem beskućnika i za njih se rade logori.
16. kolovoz 2017
Njemačka je objavila remilitarizaciju Rhinelanda(Područje Rajne).
Horthyeva Vlada ovo podržava dok KMP i SZDP ovo kritiziraju kao uvrijeda Versajskog Ugovora.
KMP i SZDP se udružuju u UKM-Uniya Komunisty Magyaroszag koja ima 45% zbog blagog pada.
16. kolovoz 2017
Šef posjetio Grke u Italiji i obećaje njihov povratak.
16. kolovoz 2017
Horthy pada i streljan je na sred ulice zbog čina fašizma i netolerancije ljudskih prava.
Arpad Szagady je Vođa Socijalističke Republike Mađarske-Szocialysta Repzublyka Magyaroszag.
Nacionalni Fokus Militarističkog Učinka je gotov i sada je fokus na "Zahtjevanje Donje Slovačke".
Arpad Szagady govori kako je Zakarpatija i Donja Slovačka povijesno Mađarski teritorij,ali će krenuti sa Donjom Slovačkom.
Sa Benešom želi dogovor.
16. kolovoz 2017
Čehoslovačka je pod većim pritiskom još jer Hitler zahtijeva Sudetenland a Beneš odbija.
Hitler gomila vojsku na granici.
Szagady se ne slaže sa Hitlerom negdje ali su teškim teškim dogovorom dogovorili non-agresijski pakt tokom Čehoslovačkog rata koji izbija Njemačkim napadom na Čehoslovačku.
Samo 12 dana kasnije Mađarska objavljuje rat Čehoslovačkoj sa ciljem osvajanja Donje Slovačke i Karpatske Rutenije(Zakarpatije).
16. kolovoz 2017
Zbog stavljanja Turčina u logore Turska nam preti.Joannis Metaxas:
"Pusti ih da se j*bu,samo to i znaju!"
16. kolovoz 2017
http://prntscr.com/g9c0la
Blitkrieg Mađarske je doveo do osvajanja Donje Slovačke i pohoda na Zakarpatiju.
Njemačka je osvoijla Sudetenland i maršira prema Pragu.
16. kolovoz 2017
Donesena odluka o napadu na Cipar!Počele pripreme!
16. kolovoz 2017
http://prntscr.com/g9c18s
Osvojena Zakarpatija dok je Njemačka osvojila Češku.
16. kolovoz 2017
http://prntscr.com/g9c2g0
Praškim Dogovorom je Austrija pripojena Njemačkoj a Češka također,a Slovačka i Zakarpatija Mađarskoj.
16. kolovoz 2017
Szagady:
"Nećemo ovdje stati narode moj Mađarski,cilj nam je i Hrvatska,Vojvodina i Transilvanija."
16. kolovoz 2017
Napadamo Cipar!
16. kolovoz 2017
Ime:Eduard
Prezimealdaier
Država:Francuska
16. kolovoz 2017
Tito i Komunisti u Jugoslaviji treba malo do vlasti.
Rekli smo im ako nam daju dio Slovenije,Hrvatsku i Vojvodinu(osim Banata) da ćemo ih dovesti na vlast.
Počeo je ustanak u Jugoslaviji.
16. kolovoz 2017
http://prntscr.com/g9c67z
SFRJ je uspostavljena,kao i pripojenje "Magyaroszag Historya Teritorij".
16. kolovoz 2017
Napali smo Turke u Cipru svom snagom i već smo osvojili trećinu otoka!
16. kolovoz 2017
Osvojamo prema sjeveru Cipar!
20. kolovoz 2017
Cipar osvojen!Naš šef:"Jebite se Turci!"
20. kolovoz 2017
U Mađarskoj je "Komun" Revolucija.
Građanski rati mzeđu:
Savez Radnika i Komunista Mađarske
protiv
Savez Fašista
protiv
Hrvatski Nacionalni Pokret Oslobođenje
http://prntscr.com/gara3a
Plavi-Hrvati
Neka vrsta zelene nemam pojma-Fašisti(većinom Mađari)
Roza neka-Komunisit(Slovaci i Česi)
20. kolovoz 2017
http://prntscr.com/garalb
Nakon prvih tjedana građanskog rata
20. kolovoz 2017
Šef o pederima:
"Čujem da pederi žele pravo na posvajanje djece.Samo preeko mene mrtvog!Braćo Grci!Njih mediji prikazuju ko malu simpatičnu družinu koja maše duginima zastavama,ali ja ću vam reći istinu!Jedan drka dok se ne popiša drugom na glavu pa onda...sve ih treba postreljkat!"
Svi plešću Voljenome Šefu.
20. kolovoz 2017
http://prntscr.com/garax2
Poraz Fašista.
Dogovor Komunista i Hrvata u tijeku.
Jugoslavija je u dogovor uključena zbog pomaganja Socijalistima
20. kolovoz 2017
Ako želiš poslati poruku u tu temu, učlani se ili prijavi