Forum je ukinut zbog nedostatka interesa korisnika i uskoro će biti izbrisan.
1936.g je i Hitler je na vlasti.
Sve više tenzija,nacionalisti u Španjolskoj.
Gathering Storm označava:
-Dolazak Hitlera na vlast
-Planovi za Anschluss
-Planovi za pripajanje Sudetenlanda
-Osnivanje Kominterne(Komunističke Internacionale)
-Druga godina obljetnice atentata na Kralja Aleksandra
-Komunisti dobijaju veću popularnost u Jugoslaviji
Da li ćete vi promijeniti nešta?
Za prijavu:
Ime:
Prezime:
Država:
Ime i prezime uzmite od onog koje bio vladar u to vrijeme.
Možete biti pokret otpora.
28. srpanj 2017
Ime: Ivan
Prezime: Horvat
Država: Hrvatska Revolucionarna Armija-HRA
Cilj je oslobditi Hrvatsku od Kraljevine Jugoslavije temeljene na unitarizmu i velikosrpstvu.
28. srpanj 2017
Ime: Vladimir
Prezime: Ljenin
Država: Radnička Patija Rusije
28. srpanj 2017
Osnivanje HRA u Sisku.
28. srpanj 2017
HRA je demokratska ali naginje prema centru.
Mješavina je komunizma i demokracjie.
Cilj je bolji život za građane.
28. srpanj 2017
Ubilismo smo jednog bogataša u Moskvi.
28. srpanj 2017
Ljenin:
"U ime Radnika i Seljaka i Slobode ujedinimo se!"
28. srpanj 2017
HRA je napisala pismo Regentu Pavletu da da neovisnost Hrvatskoj inače ga očekuju problemi.
28. srpanj 2017
Regent Pavle je napisao da zauzvrat želi nonagresijski pakt kao i ekonomsko te trgovačko savezništvo i slobodnu granicu.
Prihvaćeno je.
Travanj 1936. preko Radia Zagreb Ivan Horvat novi predsjednik Hrvatske je objavio tzv. "Svijetlost" gdje je proglašena neovisnost Hrvatske.
Premijer je Stjepan Radić.
28. srpanj 2017
Slovenija je dio Kraljevine Jugoslavije
http://prntscr.com/g1l9j0
28. srpanj 2017
Hrvatska uvodi agrrarnu reformu i legalizaciju marihaune u medicione svrhe.
28. srpanj 2017
Čehoslovački ministar vanjskih poslova Vaclav Drneš je posjetio predsjednika Hrvatske Ivana Horvata.
Razgovarali su o diplomaciji dviju država i tzv. "Maloj Antanti".
28. srpanj 2017
Drneš i Horvat su u Virovitici potpisali ugovor o dionicama Podravke.
Podravka će odsada biti 49% u vlasništvu Čehoslovačke.
Time će se održavati zajednička proizvodnja i izvožnja proizvoda Podravke.
28. srpanj 2017
Uskoro se očekuje razgovor predsjednika Čehoslovačke Edvarda Beneša sa ambasadorom Hrvatske u Čehoslovačkoj Gorana Mrmića.
28. srpanj 2017
Razgovor je završio.
Novosnovana Čehoslovačka tvrtka za ručke,juhe itd. koja se zove Brzjezlay je postala 49% Hrvatska tvrtka.
Beneš najavljuje unapređivanje odnosa.
28. srpanj 2017
Glas Naroda
NASLOVNICA
U Pragu potpisan ugovor!
-------------------------------------
Edvard Beneš i Ivan Horvat su potpisali sporazum u Pragu o zajedničkoj trgovini i ekonomskoj pomoći.
Praški Sporazum ili službenim nazivom SEU-Središnjoeuropska Unija se temelji na trgovini i ekonomiji i međusobnoj pomoći država.Osnivači SEU su Predsjednik Čehoslovačke Edvard Beneš i Predsjednik Hrvatske Ivan Horvat a posrednici sporazuma su Premijer Hrvatske Stjepan Radić i Ministar Vanjskih Poslova Čehoslovačke Vaclav Drneš.Ugovor je potpisan 1936. 26. Srpnja.
29. srpanj 2017
LOL
29. srpanj 2017
LOL
29. srpanj 2017
LOL
29. srpanj 2017
LOL
29. srpanj 2017
LOL
29. srpanj 2017
LOL
29. srpanj 2017
SEU je otvorila pregovore sa Rumunjskim novim predsjednikom Armandom Ploiescuom.
29. srpanj 2017
Ploiescu je rekao da bi mu bilo drago da Rumunjska uspije u pregovorima sa SEU.
Treba se odraditi 10-30 članaka(zadataka).
29. srpanj 2017
Sastanak Beneša,Horvata i Ploiescua u Bratislavi je prošao odlično.
Rumunjska je pri kraju pregovora i uskoro će postati član SEU-a,
29. srpanj 2017
Rumunjska je ušla u SEU!
Kako je Rumunjska više Istočna Europa SEU se odsada zove EZ-Europska Zajednica.
29. srpanj 2017
Prvi sastanak EZ-a.
Održao se u Bukureštu i počeli su planovi da se stvori vojni savez.
29. srpanj 2017
Glas Naroda
NASLOVNICA
Zagrebačkim Ugovorom stvoren ZTO!
--------------------------------------------------------------
Armand Ploiescu,Ivan Horvat i Edvard Beneš su u Zagrebu potpisali ugovor kojim je stvoren ZTO!ZTO je engleska kratica za Zagreb Treaty Organisation.Na hrvatskmo bi bilo ZU tj.Zagrebački Ugovor.Redom su potpisali ugovor Edvard Beneš,Armand Ploiescu pa Ivan Horvat.Cilj ZTO-a je da se složi čvrsta obrana triju država protiv agresora.Ključna odredba glasi: „Stranke su suglasne da će se oružani napad na jednu ili više njih u Europi, smatrati napadom na sve njih.”
29. srpanj 2017
Prvi sastanak ZTO-a se održao također samo su se dogovorile neke zajedničke stvari.
29. srpanj 2017
Hrvatski narod daje veliku podršku vladi Radića i predsjedniku Horvatu.
29. srpanj 2017
tema je zaključana