_______________________________________**************_________________________++++++++}}}}}}}}FHFB>>>>>>>>>>>>>????????????
02. svibanj 2014
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

CESTA

Groß(njemačka riječ velik)
×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D×D
02. svibanj 2014
×D
02. svibanj 2014
04. svibanj 2014
♡♥♥♥♥♡☆☆☆☆★☆☆☆☆☆♛♕☎☎☎☎☏☏■□□□■□
♡♥♡♡♡♡☆☆☆★☆★☆☆☆☆♛♕☎☏☏☏☎☏□■□■□□
♡♥♥♥♥♡☆☆★★★★★☆☆☆♛♕☎☎☎☎☏☏□□■□□□
♡♥♡♡♡♡☆★☆☆☆☆☆★☆☆♛♕☎☎☏☏☏☏□■□□□□
♡♥♡♡♡♡★☆☆☆☆☆☆☆★☆♛♕☎☏☎☏☏☏■□□□□□
04. svibanj 2014
♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♡♡♡♡♡♥♡♥♥♥♥♡♡♥♡♡♡♥♡
♡♥♡♡♡♡♡♡♡♥♡♥♡♡♡♡♥♡♥♡♡♡♥♡♡♥♡♥♡♡
♡♥♥♥♥♡♡♡♥♥♥♥♥♡♡♡♥♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♡♡♡
♡♥♡♡♡♡♡♥♡♡♡♡♡♥♡♡♥♡♥♥♡♡♡♡♡♥♠♡♡♡
♡♥♡♡♡♡♥♡♡♡♡♡♡♡♥♡♥♡♥♡♥♡♡♡♥♡♡♡♡♡
04. svibanj 2014
♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♡♡♡♡♡♥♡♥♥♥♥♡♡♥♡♡♡♥♡
♡♥♡♡♡♡♡♡♡♥♡♥♡♡♡♡♥♡♥♡♡♡♥♡♡♥♡♥♡♡
♡♥♥♥♥♡♡♡♥♥♥♥♥♡♡♡♥♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♡♡♡
♡♥♡♡♡♡♡♥♡♡♡♡♡♥♡♡♥♡♥♥♡♡♡♡♡♥♡♡♡♡
♡♥♡♡♡♡♥♡♡♡♡♡♡♡♥♡♥♡♥♡♥♡♡♡♥♡♡♡♡♡
04. svibanj 2014
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡
♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡
♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡
♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡
♡♡♡♡♥♥♥♡♡♡♡♡♡♥♥♥♡♡♡♡
♡♡♡♡♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♡♡♡♡
♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡
♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡
♡♡♡♥♥♥♥♥♥♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡
♡♡♥♥♥♥♥♥♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡
♡♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡
♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥
04. svibanj 2014
◐﹏◑
04. svibanj 2014
Ѽ
04. svibanj 2014
ѷ
04. svibanj 2014
⌒﹏⌒
04. svibanj 2014
▓▓▓▓▓█▓██████▓
▓▓▓▓██▓█████▓▓
▓▓▓███▓████▓▓▓
▓▓████▓███▓▓▓▓
▓█████▓██▓▓▓▓▓
██████▓█▓▓▓▓▓▓
07. svibanj 2014
u312022
u312022
§§§§§§¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶§¶§¶¶¶¶¶¶¶§§§¶§§
§§§¶§§111111§§1§¶§§§§§§¶§11§§111111§1¶§§
§§§¶¶§§11111§§1§¶§§§§§¶¶1§§§§11111§§§¶§§
§§§§¶¶§§1111§§1§¶§§§§§¶¶1§§¶11111§§§¶§§§
§§§§§¶¶§§111§§§1¶§§§§§¶§1§§§1111§§§¶§§§§
§§§§§§¶§1§§11¶§§¶¶§§§§¶§1§§§11§§§¶¶§§§§§
§§§§§§§¶¶1§§1§§1¶¶§§§§¶§11§11§§§¶¶§§§§§§
§§§§§§§§¶¶1§§¶§1¶¶§§¶¶¶§1§§§§§§¶¶§§§§§§§
§§§§§§§§§¶¶1§§§1¶¶¶¶¶§¶¶¶§§§1§¶§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§¶¶§§§1¶¶§¶§¶¶¶§¶§§§¶§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§¶¶§§1§§11§¶§§¶§§§¶¶§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§¶§§§§§§§§§§1§§§§§§§§¶§§§§§§§§§
§§§§§§§§§¶¶1§§§§§§§§§§§§§§§§§1§¶§§§§§§§§
§§§§§§§§§¶§§§1§§§§§§§§§§§§§11§§¶§§§§§§§§
§§§§§§§§§¶§§111§§§§§§§§§§§111§§¶¶§§§§§§§
§§§§§§§§¶§§§1111§§§§§§§§§11111§§¶§§§§§§§
§§§§§§§¶§1§§1111§§§§§§§§§11111§1§¶§§§§§§
§§§§§§¶¶1§§§11111§§§§§§§11111§§§1¶¶§§§§§
§§§§¶¶§1§§§§11111§§§§§§§11111§§§§1¶¶§§§§
¶¶¶§¶¶§§§§§¶11§¶1§§§§§§§1¶¶11¶§§§§§¶¶¶¶¶
¶§§111111§§§¶1¶¶§§§§§§§§§¶¶1§§§§1111§§§§
1111111§111111§¶§§§§§§§§§¶§1111111111111
§§§§§§§1§§§§§1111§§§§§§§11111111§1§1§§§1
111111§§§¶¶¶¶¶¶¶¶§1§§§11¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§1§11
11§§§§§§§1§¶¶¶¶¶¶111¶§11¶¶¶¶¶¶¶111111111
§1111111111§¶¶§¶¶111§111§¶§§¶¶1111111111
¶§1111111111§¶¶¶¶111§111¶¶¶¶¶1111111111§
¶¶¶§111111111§¶¶¶§111111¶¶¶¶111111111§¶¶
§§¶¶¶§11111111§¶¶¶§§11§¶¶¶¶§11111111¶¶¶§
§§§§¶¶¶§1111111§¶¶¶¶¶¶¶¶§¶§111111§¶¶¶§§§
§§§§§§¶¶¶¶§§1111§¶§§§§§§§11111§§¶¶¶§§§§§
§§§§§§§§§¶¶¶¶¶§§11§§§§§§1§§§¶¶¶¶§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§¶§§§111111¶¶§¶¶§§§§§§§§§§§
08. svibanj 2014
@@@@@@@
@@@@@@
@@@@@
@@@@
@@@
@@
@
09. svibanj 2014
#$$%^&*)_())___P)+_+__)+{P{_{P{{_P_P_P:{{
09. svibanj 2014
<3
09. svibanj 2014
11. svibanj 2014
11. svibanj 2014
u406063
u406063
──████─────────────────────────────████
───██████────────░█───█░────────██████
────██?▓████─────██───██─────████▓?██
─────██?░░▓███─────█─█─────███▓░░?██
─────██?░░░░▓███───█─█───███▓░░░░?██
──────██?░?░░░▓██──███──██▓░░░?░?██
──────██?░░░?░░▓███─█─██▓░░░?░░░?██
─────██?░░?░░░?░░▓█████▓░░?░░░?░░?██
─────██?░░░░░░░░?░▓███▓░?░░░░░░░░?██
─────█████████▒░░░░▓█▓░░░░▒█████████
───────█████████▒░░▒█▒░░▒█████████
────███?░░░░░░░██░░▓█▓░░██░░░░░░░?███
─────███?░░?░?░░░░░███░░░░░?░?░░?███
───────██?░░░░░?░░▓███▓░░?░░░░░?██
────────██?░?░░░░▓█████▓░░░░?░?██
────────██?░░░▓████─█─████▓░░░?██
─────────██?▓███────█────███▓?██
─────────██████───────────██████
──────────███──────────────████
03. svibanj 2016
u406063
u406063
___________________________________o88888o
_________________________88o_____o88888888
_______________________o888o___o8888888888
_______o888ooo________o8888o_888888888888
__ooo8888888888888___88888888888888888888
___*88888888888888o_88888888888888888888
___o8888888888888__88888888888888888888
__o8888888888888__88888888888888888888
___88888888888*__888888888888888888*
______*88888*___888888888888888*
_______888888__88888888888888*
______o88888888888888888888*
____o888888888888888888888888888888888888888oo
___8888888888888888888888888888888888888888888o
_o8888888888888888888888888888888888888888888*
888888888888888888888888888888888888888888**
*8888888888888888888888888888888**
_*88888888888*_88888
__8888888888*___*8888
__8888888888_____88888o
__*888888888o_____88888o
___88888888888_____*8888o
___*888888888888o___*8888o
____*8888888888888o___*888o
_____*88888888888888____8888
_______8888888888888o____*888
________888888888888______*888o
_________8888888888*_______*8888
_________*8888888888oo______*888
__________*8888888888888o
___________*88888888888888o
____________*888888888888888o
______________88888888___8888o
_______________8888888_o88888
_______________*8888888888*
_________________8888888*
__________________88888888888o
___________________88888888__*o
____________________8888888o
_____________________8888888
______________________8888888
______________________*8888888
______________________888888888oo
______________________888__888888o
_____________________o88___88888
_____________________*_____8888
__________________________o88
03. svibanj 2016
u406063
u406063
___██__________██
___█▒█________█▒█
__█▒███____███▒█
__█▒████████▒▒█
__█▒████▒▒█▒▒██
__████▒▒▒▒▒████
___█▒▒▒▒▒▒▒████
__█▒▒▒▒▒▒▒▒████______█
_██▒█▒▒▒▒▒█▒▒████__█▒█
_█▒█●█▒▒▒█●█▒▒███_█▒▒█
_█▒▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒██_█▒▒█
__█▒▒▒=▲=▒▒▒▒███_██▒█
__██▒▒█ღ█▒▒▒▒███__██▒█
____███▒▒▒▒████____█▒█
______██████________███
_______█▒▒████______██
_______█▒▒▒▒▒████__██
_______█▒██▒██████▒█
_______█▒███▒▒▒█████
_____█▒████▒▒▒▒████
______█▒███▒██████__
03. svibanj 2016
Ako želiš poslati poruku u tu temu, učlani se ili prijavi
Unesi link na sliku
Primjer: https://www.stranica.com/slika.jpg